Department Department Department Department Department Department Department

Διάκριση του Τμήματος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών - 2013

(QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2013)

H ανεξάρτητη εταιρεία QS( Quacquarelli Symonds) δημοσιοποίησε (όπως κάθε χρόνο) τα αποτελέσματα της ανεξάρητης αξιολόγησης των Πανεπιστημίων καθώς και των Τμημάτων τους (κατά ειδικότητα) (Top Universities/ World University Rankings 2013) . Η αξιολόγηση γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται στον ιστοχώρο  www.topuniversities.com

Η κατάταξη των διαφόρων Τμημάτων γίνεται με βάση 4 δείκτες (Academic Reputation, Employment Reputation, Citations per Paper, h-index citations). H σύγκριση δίνει φυσικά τεράστιο προβάδισμα σε ιδρύματα με αυταπόδεικτη ακαδημαϊκή παράδοση και τεράστιους προϋπολογισμούς που διατίθενται αλλού (μακριά δυστυχώς από την Ελλάδα) για την εκπαίδευση και την έρευνα. Επιπλέον, από τους 4 προαναφερθέντες δείκτες, μόνο ο 3ος και ο 4ος βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια.

H φετινή ανακοίνωση των QS – Top Universities/ World University Rankings 2013 πιστοποίησε την αναγνώριση του έργου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με ιδιαίτερη έμφαση στην αναγνώριση του ερευνητικού έργου. Παρά τις συνεχιζόμενες γνωστές προκλήσεις μέσα σε ένα πλαίσιο διαρκώς μειούμενης χρηματοδότησης , απαξίωσης των ελληνικών ΑΕΙ από τα εγχώρια ΜΜΕ και απώλειας νέου ερευνητικού δυναμικού (λόγω του νέου κύματος μετανάστευσης αποφοίτων), το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου μας έχει καταφέρει να παραμείνει ψηλά στην κατάταξη του έτους 2013 (όπως και στις κατατάξεις των ετών 2011 και 2012, οπότε και είχαν επαναληφθεί κατατάξεις στην κατηγορία 101-150).

Σύμφωνα με την κατάταξη των Τμημάτων Χημικής Μηχανικής (Technology/Chemical Engineering), το Τμήμα μας βρίσκεται στην κατηγορία/κατάταξη 101-150 σε παγκόσμια κλίμακα. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το Τμήμα μας κατατάσσεται μεταξύ 25–46 καθότι μεταξύ των κορυφαίων 150 Τμημάτων Χημικής Μηχανικής βρίσκονται 12 στην κατηγορία 1-50, 12 στην 51-100, και 22 στην 101-150:

http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2013/engineering-chemical

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών που βασίζεται σε πολυετή προσπάθεια συλλογικής αριστείας τόσο στην εκπαίδευση των φοιτητών μας όσο και στην έρευνα. Αποτελεί απάντηση σε κάθε μορφής γκρίνια και αμφισβήτηση, στοιχεία που αποτελούν μια παρατηρήσιμη συνιστώσα «γνώμης» και «άποψης» που διαχέεται στην ελληνική κοινή γνώμη από μετριότητες, οπαδούς της ήσσονος προσπάθειας και καταπατητές πάσης φύσεως. Έρχεται σε μια περίοδο όπου παρατηρούνται ιστορικά χαμηλά στην χρηματοδότηση της ανώτατης παιδείας και της έρευνας.

Αντίστοιχη είναι και η κατάταξη και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου μας κατα την τριετία 2011-2013. Τα δυο τμήματα είναι τα μοναδικά που έχουν εκπροσωπήσει και εκπροσωπούν το Πανεπιστήμιο μας στις κατατάξεις top 200. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι για το 2013 το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι καταταγμένο στην κατηγορία 51-100.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σχετικά στοιχεία που αφορούν τα τμήματα ομόλογων Πολυτεχνικών Σχολών του ΕΜΠ, του ΑΠΘ και του ΠΠ.
 

  Η/Υ – Πληροφορικής Χημικών Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μηχανολόγων Μηχανικών
2011          
ΕΜΠ 151-200 151-200 51-100 51-100 101-150
AΠΘ 151-200 101-150 - - 151-200
ΠΠ - 101-150 101-150 - -
           
2012          
ΕΜΠ 151-200 101-150 51-100 51-100 101-150
AΠΘ - 151-200 101-150 - -
ΠΠ - 101-150 101-150 - -
           
2013          
ΕΜΠ 101-150 101-150 25 51-100 101-150
AΠΘ - 101-150 51-100 101-150 151-200
ΠΠ - 101-150 51-100 - -