Department Department Department Department Department Department Department

Σίτιση Φοιτητών/τριών Ακαδ. Έτους 2013-2014

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες παλαιών ακαδ.  ετών, ότι οι ειδικές ταυτότητες δωρεάν σίτισης που είχαν εκδοθεί το προηγούμενο ακαδ. έτος 2012-2013 θα ισχύουν έως 29-11-2013 και μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με τη νέα ταυτότητα δωρεάν σίτισης για το ακαδ. έτος 2013-14 καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965Β’ 18-06-2012,οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να σιτίζονται και προκειμένου να παραλάβουν την ειδική ταυτότητα σίτισης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να  υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, από Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου έως 29 Νοεμβρίου 2013, καθημερινά κατά τις ώρες 10.00 έως 13.00.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προυποθέσεις και τα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας στην εννότητα ΣΙΤΙΣΗ.