Department Department Department Department Department Department Department

Πρόγραμμα Πρακτικής Ασκησης στην Γερμανία

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, προκηρύσσει την επιχορήγηση δέκα (10) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών σε εταιρείες - επιχειρήσεις στην Γερμανία.

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2013

Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση http://www.bodossaki.gr/Default.aspx?id=1320&nt=108&lang=1.