Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση για ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων

Καλούνται όλοι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Τμήματός μας να προσέλθουν στη Γραμματεία
για ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων από 9.09.2013 μέχρι 20.09.2013 (Ώρα 11:00 - 13:00)

Attached Files: Έντυπο Δήλωσης Εγγραφής 2013-2014

Πάτρα, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Από τη Γραμματεία