Department Department Department Department Department Department Department

Ενημέρωση για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών (Update)

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών συνήλθε την Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013, σε Έκτακτη Συνεδρίαση με μόνο θέμα την αντιμετώπιση των εξελίξεων στο ζήτημα της διαθεσιμότητας 118 διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος.

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε ότι οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. 

Δείτε όλο το ψήφισμα της συνεδρίασης βρίσκεται εδώ:
http://www.upatras.gr/index/announcements/id/1184