Department Department Department Department Department Department Department

Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2013-2014 (Δευτέρα 7-10-2013)

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα αρχίσουν τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων του 1ου έτους των προπτυχιακών φοιτητών.

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.