Department Department Department Department Department Department Department

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.10.2019

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού  Έτους 2019-2020 καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην «Επιστήμη & Τεχνολογία Πολυμερών και Συνθέτων Υλικών».
 

Σημειωση: Το ορολόγιο πρόγραμμα του διατμηματικού για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2019 - 2020 δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.