Department Department Department Department Department Department Department

Άσκηση σε Βιομηχανία - Επιχειρήσεις : Ανακοίνωση

Οι παρουσιάσεις των εργασιών της Πρακτικής Άσκησης 2013 θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 18/10, Δευτέρα,  21/10  και Τετάρτη 23/10 στην Αίθουσα Διαλέξεων στον Α΄ όροφο του κεντρικού κτηρίου του Τμήματος.

Παρακαλούνται  οι φοιτητές που θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους  να είναι προσεκτικοί στα ακόλουθα:

  1.  Ημερομηνία που παρουσιάζουν και ώρα (δεν είναι κάθε ημέρα οι ίδιες).
  2.  Η είσοδος στην αίθουσα θα πραγματοποιείται κατά ομάδες.
  3.  Πριν την παρουσίαση θα παραδίδουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.    

Δείτε το πρόγραμμα παρουσιάσεων κάθε ημέρας