Department Department Department Department Department Department Department

Επείγουσα Ανακοίνωση για το 5ο Εξάμηνο

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.11.2013

Καλούνται οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 στις 12:30 στην αίθουσα ΧΜ3 (ισόγειο κτηρίου ΧΜ) να παρακολουθήσουν ενημέρωση σε θέματα πυρασφάλειας, παροχής πρώτων βοηθειών και καλής πρακτικής στο εργαστήριο/εργασιακό χώρο.

Η παρουσία είνα επιβεβλημένη.