Department Department Department Department Department Department Department

Έναρξη διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2013-2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.11.2013

Σύμφωνα με απόφαση (http://eudoxus.gr/Files/enarksi_dianomis_2013_2014_xeim.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο ξεκίνησε την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη  15 Ιανουαρίου 2014. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκίνησαν τη Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013.

Σε περίπτωση που μέσω της εφαρμογής γραμματειών έχει δηλωθεί μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων, θα ισχύσει η ημερομηνία που δηλώθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών ή είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δε δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου και στην ενότητα Συγγράμματα στο site του Τμήματος.