Department Department Department Department Department Department Department

Άσκηση σε Βιομηχανία - Επιχειρήσεις

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.11.2013

Οι φοιτητές  που θα ήθελαν να  απασχοληθούν σε φορείς  με αντικείμενο σχετικό με αυτό του χημικού μηχανικού και με δική τους ευθύνη ως προς την εύρεση της θέσης, στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ (ΕΛΚΕ), να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Γ. Αγγελόπουλου και να το δηλώσουν.

Η ανακοίνωση αυτή αφορά προπτυχιακούς φοιτητές που δεν έχουν πραγματοποιήσει Π.Α. με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.