Department Department Department Department Department Department Department

Καταλυτικοί φορείς με ιοντική αγωγιμότητα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.11.2013

Στηριζόμενοι εμπορικοί καταλύτες που χρησιμοποιούν ιοντικά αγώγιμους φορείς που βασίζονται σε Υ2Ο3, ΤiO2 ή CeO2  έχουν σταδιακά κατά τα τελευταία 15 χρόνια αντικαταστήσει τους κλασικούς καταλύτες που στηρίζονται σε SiO2 ή Al2O3 σε ένα ευρύ φάσμα καταλυτικών εφαρμογών τόσο στην χημική βιομηχανία όσο και σε διεργασίες προστασίας του περιβάλλοντος.

Η στενή σχέση μεταξύ του φαινομένου των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα (MSI), που οδήγησαν στην αντικατάσταση αυτή,  με το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης (EPOC ή φαινόμενο NEMCA) συζητήθηκαν πρόσφατα σε δύο προσκεκλημένα άρθρα ανασκόπησης, το ένα σαν άρθρο Perspectives στο Catalysis Letters [1], το άλλο σε συνεργασία με άλλες ερευνητικές μονάδες στην Γαλλία, Ισπανία και Καναδά στο περιοδικό Chemical Reviews που έχει ιδιαίτερα μεγάλο (42) δείκτη απήχησης [2]
 

Δείτε περισσότερα:

[1] Promotion, Electrochemical Promotion and Metal–Support Interactions: Their Common Features
[2] Ionically conducting ceramics as active catalyst supports