Department Department Department Department Department Department Department

Συνάντηση Ελληνικών Ακαδημαϊκών Μονάδων Χημικής Μηχανικής

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.11.2013

Την Παρασκευή 8/11/13, όπως είχε αποφασιστεί στο τελευταίο συνέδριο χημικής μηχανικής, συναντήθηκαν στην Αθήνα ο Κοσμήτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής, η Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ καθηγήτρια Μαρία Λιακοπούλου-Κυριακίδου και ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθηγητής Δημήτρης Ματαράς. Η συνάντηση είχε ως στόχο τη συνέχιση και ενδυνάμωση της πολύ καλής συνεργασίας των τριών ελληνικών ακαδημαϊκών μονάδων χημικής μηχανικής.

Η συνεργασία αυτή είναι γνωστό ότι, εκτός των άλλων, έχει να επιδείξει τον πολύ επιτυχημένο θεσμό του Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής (ΠΕΣΧΜ), το οποίο διοργανώνεται ανα διετία από το 1997 ανελλιπώς και διαδοχικά στην Πάτρα, την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα – βλ. 9ο ΠΕΣΧΜ.
Στην συνάντηση συζητήθηκαν τα περισσότερα θέματα τα οποία σχετίζονται με την εκπαιδευτική και την ερευνητική δραστηριότητα των τριών μονάδων, υπό το πρίσμα και των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών κάτω από τις οποίες καλούνται να λειτουργήσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια σήμερα. Τα κυριότερα σημεία και συμπεράσματα της συζήτησης συνοψίζονται στα εξής:

  • Συμφωνήθηκε να γίνει συστηματική προσπάθεια για τη σχετική ομογενοποίηση του κορμού των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών τα οποία προσφέρουν.
  • Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε σχετικά με τα κριτήρια βαθμολόγησης, την αξιολόγηση και το ειδικό βάρος της διπλωματικής εργασίας, όσο και την πρακτική άσκηση.
  • Τέθηκε επίσης το ζήτημα της περαιτέρω οργανωτικής και ποιοτικής αναβάθμισης του ΠΕΣΧΜ. Ανάμεσα στα μέτρα που προτάθηκαν είναι η θέσπιση μόνιμων επιτροπών και η πιθανότητα ίδρυσης επιστημονικής εταιρείας

Όσον αφορά την ερευνητική δραστηριότητα των τριών μονάδων, κοινή διαπίστωση είναι ότι έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάδειξη της περιοχής της Χημικής Μηχανικής στην πρώτη θέση στην Ελλάδα από πλευράς παραγωγικότητας και διεθνούς αναγνώρισης, ανάμεσα σε όλες τις ερευνητικές περιοχές. Παρόλα αυτά, διαπιστώνεται ότι η διάχυση των επιτευγμάτων αυτών όσο και των επιστημονικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων της Χημικής Μηχανικής, στην κοινωνία και τα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν είναι ικανοποιητική.

  • Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω αποφασίστηκε να γίνει προσπάθεια για την δημιουργία ενός κοινού ιστότοπου, σε συνεργασία ίσως και με άλλους φορείς (π.χ.  Ινστιτούτα), ο οποίος θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την προβολή της επιστήμης και των επαγγελματικών δυνατοτήτων της Χημικής Μηχανικής στην Ελλάδα και διεθνώς. Άμεσος στόχος αυτής της προσπάθειας θα είναι η προσέλκυση υποψηφίων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών υψηλού επιπέδου.