Department Department Department Department Department Department Department

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.12.2013

Λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2013-2014). Οι νέες ημερομηνίες είναι οι ακόλουθες:

(α) Υποβολή αιτήσεων: Παρασκευή 17.01.2014
(β) Συνεντεύξεις υποψηφίων: Παρασκευή 24.01.2014

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, Αν. Καθηγητή Δημήτρη Κονταρίδη (τηλ. 2610-969527, e-mail: dimi@chemeng.upatras.gr).
 
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών                                                  
Τμήμα Χημικών Μηχανικών