Department Department Department Department Department Department Department

Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2013-2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.12.2013

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος στην υπ΄αριθμ. 16/17.12.2013 συνεδρίασή της, τροποποίησε την έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, καθώς και των εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Δείτε το τροποποιημένο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο