Department Department Department Department Department Department Department

Πρωτοετείς Φοιτητές - Παραλαβή Πιστοποιητικών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.01.2014

Η παραλαβή των πιστοποιητικών για τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος θα λάβει χώρα  ΑΥΣΤΗΡΑ ως εξής:

ΑΜ 263371-263435 Δευτέρα 11:30-13:00
ΑΜ 263436-263495 Τρίτη 11:30-13:00
ΑΜ263496-263549 Τετάρτη 11:30-13:00
 
 
Οι ανανεώσεις-δηλώσεις των φοιτητών 3ου , 5ου , 7ου & 9ου εξαμήνου θα γνωστοποιηθούν σε νέα ανακοίνωση.
 
Την Παρασκευή 17/01 η Γραμματεία θα είναι κλειστή για το κοινό.
 
 
Εκ της Γραμματείας