Department Department Department Department Department Department Department

Ανανέωση Εγγραφής & Δήλωση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2013-14 του 3ου & 5ου Εξαμήνου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.01.2014

Η ανανέωση της εγγραφής και η δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2013-14 για το 3ο & 5ο εξάμηνο θα λάβουν χώρα την Τρίτη 21/01/2014 και ώρες 12:30-14:30. Επισυνάπτονται τα απαραίτητα έντυπα τα οποία πρέπει να προσκομίσετε συμπληρωμένα.

Οδηγίες: Δηλώνετε τα υποχρεωτικά μαθήματα για το τρέχον εξάμηνο (έντυπο 1) και δηλώνετε τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου που επιθυμείτε να εξεταστείτε στην εξεταστική του Φεβρουαρίου 2014 σύμφωνα με τον Ν.4218/2013 (έντυπο 2).
Οι ανανεώσεις-δηλώσεις των υπολοίπων εξαμήνων θα γνωστοποιηθούν σε νέα ανακοίνωση.

Εκ της Γραμματείας