Department Department Department Department Department Department Department

Ανανέωση Εγγραφής & Δήλωση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2013-14 για τα εξάμηνα 7ο & άνω

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.01.2014

Η ανανέωση της εγγραφής και η δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2013-14 για τα εξάμηνα 7ο & άνω θα λάβουν χώρα την Πέμπτη 23/01/2014 και ώρα 10:00 στην αίθουσα ΧΜ6. Επισυνάπτονται τα απαραίτητα έντυπα τα οποία πρέπει να προσκομίσετε συμπληρωμένα.

Οδηγίες: Δηλώνετε τα υποχρεωτικά μαθήματα για το τρέχον εξάμηνο (έντυπο 1) καθώς και τα μαθήματα κατηγοριών (έντυπο 2). ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ληφθούν υπόψη οι μεταβατικές διατάξεις του Προγράμματος Σπουδών από τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Επίσης δηλώνετε τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου που επιθυμείτε να εξεταστείτε στην εξεταστική του Φεβρουαρίου 2014 σύμφωνα με τον Ν.4218/2013 (έντυπο3 & έντυπο4).

Εκ της Γραμματείας