Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοινωση για αιτήσεις ορκομωσίας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.01.2014

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου και επιθυμούν να ορκιστούν να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Τμήματος την Πέμπτη 23/01/2014 και ώρα 11:00-12:00 ή μέσω fax το οποίο θα φέρει υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.

Attach Files:  AITHSH-ORKOMOSIAS.pdf

Εκ της Γραμματείας