Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση Γραμματείας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.01.2014

Για την καλύτερη οργάνωση της Γραμματείας-η οποία εργάζεται με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό- και επομένως την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση, γίνεται γνωστό ότι:

  1. Η Γραμματεία θα είναι ανοιχτή για το κοινό ΑΥΣΤΗΡΑ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και ώρες 11:00-13:00.
  2. Απαντήσεις στα Τηλέφωνα Γραμματείας 2610969500 & 501 & 503 καθημερινά και ώρες 13:00-14:30.

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις:

  • Οι αιτήσεις πιστοποιητικών με την ένδειξη ζυγού εξαμήνου θα είναι δυνατές μετά το πέρας τουλάχιστον δέκα ημερών.
  • Οι αιτήσεις πιστοποιητικών που έχετε υποβάλλει στην Γραμματεία μέχρι και την Παρασκευή 24/01/2014 έχουν διεκπεραιωθεί (με ένδειξη μονού εξαμήνου σπουδών) και μπορείτε να τις παραλάβετε. Εφόσον θέλετε πιστοποιητικά στα οποία φαίνεται η ανανέωση χειμερινού εξαμήνου 2013-14 θα κάνετε εκ νέου αίτηση προς την Γραμματεία.
  • Όταν ολοκληρωθούν οι δηλώσεις των μαθημάτων στην Μηχανοργάνωση (τουλάχιστον σε δέκα ημέρες) θα ανακοινωθούν ποιοι προσήλθαν για ανανέωση εγγραφής, οπότε θα βεβαιωθούν όσοι ρωτούν αν παρελήφθη η αίτηση τους που προσκομίστηκε μέσω Fax ,email ή ΚΕΠ.

Εκ της Γραμματείας