Department Department Department Department Department Department Department

Απονομή Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών & Καθομολόγησης Διδακτόρων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.02.2014

Σας γνωρίζουμε ότι οι τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών και Καθομολόγησης Διδακτόρων, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 12.00  και την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 και ώρα 12:00 π.μ. αντίστοιχα, στην Αίθουσα Τελετών του  Ιδρύματος.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να βρίσκονται τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη της Τελετής στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος, προκειμένου να ενδυθούν την τήβεννο.
 
 
Γραμματεία
Τμήματος Χημικών Μηχανικών