Department Department Department Department Department Department Department

Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών Εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2013-2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.03.2014

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, αποφασίζει τα παρακάτω:
 
A) Την εισαγωγή στο Πρόγραμμα που οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ. Δ.) των παρακάτω υποψηφίων:

 1. Κούτρα Ελένη
 2. Ράπτης Δημήτριος
 3. Καλαμαράς Ευάγγελος
 4. Λινάρδος Αθανάσιος - Χαράλαμπος

Β) Την εισαγωγή στο Πρόγραμμα που οδηγεί σε ΜΔΕ των παρακάτω υποψηφίων:

 1. Νάτση Παναγιώτα
 2. Γρηγορίου Δημήτριος
 3. Παυλάκου Ευσταθία
 4. Σακαρίκα Μυρσίνη
 5. Γιάχο Σοφία*
 6. Παπαδιονυσίου Μαρίνα
 7. Τσέλιος Χαράλαμπος*
 8. Συρίγος Αντώνιος
 9. Καραβέντζας Βασίλειος - Δημήτριος

 
* Εφόσον ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, προσκομίζοντας κατά την εγγραφή τους πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Εάν δεν ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο συγκεκριμένο διάστημα, δεν γίνονται δεκτοί.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος το χρονικό διάστημα από 6/03/2014 έως 10/03/2014 και ώρες 11:00-13:00 προσκομίζοντας δύο (2) φωτογραφίες (έγχρωμες) και πιστοποιητικό γεννήσεως (αφορά τα αγόρια).