Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση για ανανέωση εγγραφής & δήλωση μαθημάτων μεταπτυχιακών φοιτητών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.03.2014

Καλούνται όλοι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Τμήματός μας να προσέλθουν στη Γραμματεία
για ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων από 5.03.2014 μέχρι 10.03.2014 (Ώρα 11:00 - 13:00)
 
Πάτρα, 4 Μαρτίου 2014

Από τη Γραμματεία