Department Department Department Department Department Department Department

Ανανέωση Εγγραφής & Δήλωση Μαθημάτων Ακ. Έτους 2013-14

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.03.2014

Οι ανανεώσεις εγγραφής για το εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2013-14 καθώς και οι δηλώσεις μαθημάτων (εαρινού και χειμερινού εξαμήνου λόγω της δυνατότητας συμμετοχής στην εξεταστική του Ιουνίου 2014, Ν.4218/2013 άρθρο 6,παρ.9) θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Α έτος: Δευτέρα 10/03/2014
Β έτος: Τρίτη 11/03/2014
Γ έτος: Τετάρτη 12/03/2014
Δ έτος: Πέμπτη 13/03/2014
Ε έτος: Παρασκευή 14/03/2014
Επί πτυχίω φοιτητές: Δευτέρα 17/03/2014

Ώρες: 11:00-13:00 ΑΥΣΤΗΡΑ
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Δηλώσεις των μαθημάτων έχουν ισχύ υπεύθυνης δήλωσης και ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να δηλώσει όλα τα μαθήματα που οφείλει. Επισημαίνεται ότι όποιος φοιτητής δεν δηλώσει μάθημα που οφείλει δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στις εξετάσεις του εν λόγω μαθήματος.
 
Επισυνάπτονται τα έντυπα δήλωσης μαθημάτων.

Δήλωση Εγγραφής σε μαθήματα (Χειμερινό Εξάμηνο)
Δήλωση Εγγραφής σε μαθήματα (Εαρινό Εξάμηνο)
Δήλωση Εγγραφής σε Κατηγορία και μαθήματα κατηγορίας (Χειμερινό Εξάμηνο)
Δήλωση Εγγραφής σε Κατηγορία και μαθήματα κατηγορίας (Εαρινό Εξάμηνο)
 

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν μπορούν να προσέλθουν στην Γραμματεία μπορούν να τα αποστείλουν τη δήλωση τους α) μέσω ΚΕΠ ή β) με FAX το οποίο φέρει επικυρωμένη υπογραφή (σε αυτή την περίπτωση το πρωτότυπο πρέπει να αποσταλλεί με ταχυδρομείο).

Προσοχή: Δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις μέσω FAX τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί ή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην Γραμματεία.
 
 Νέος Αριθμός FAX: 2610 969532 (Παρακαλείστε να ενημερώσετε το οικείο ΚΕΠ για την αλλαγή αριθμού).
 
Εκ της Γραμματείας