Department Department Department Department Department Department Department

Πρόσκληση Συμμετοχής στο ERASMUS+ για Σπουδές

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.03.2014

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, ακαδημαϊκού έτους 2014-2015. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν πρώτα τον ιστότοπο http://www.admin.upatras.gr/node/1112 όπου θα πληροφορηθούν σχετικά με το νέο Πρόγραμμα καθώς και το http://www.admin.upatras.gr/llp_erasmus_studies για τις ισχύουσες Διμερείς Συμφωνίες (πηγαίνοντας στις αντίστοιχες σχολές) - οι σελίδες θα επικαιροποιούνται συνεχώς.

Στη συνέχεια παρακαλούνται να υποβάλουν:
1)          Αίτηση (Αίτηση προς Γραμματεία)
2)          Βιογραφικό Σημείωμα  και
3)          Αναλυτική Βαθμολογία

στην Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014.

Για τα κριτήρια επιλογής και τη μοριοδότηση θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση το συντομότερο δυνατό.

Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων