Department Department Department Department Department Department Department

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - Ανακοίνωση προς υποψηφίους Υποτροφιών και Βραβείου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.03.2014

Παρακαλούνται οι παρακάτω φοιτητές που είναι υποψήφιοι για ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ και ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΚΥ, με βάση την επίδοσή τους στις Γενικές Εξετάσεις του 2012, και ενδιάμεσων ετών, οι οποίοι διακρίθηκαν για την επίδοσή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, να προσκομίσουν στη Γραμματεία, το αργότερο μέχρι 14 Μαρτίου 2014, (Δίνεται παράταση προθεσμίας έως την Πέμπτη 20/03/2014) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση-Δήλωση Ι.Κ.Υ. (δίδεται από τη Γραμματεία).
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (πρωτότυπο ή επικυρωμένο) για το προσωπικό ή/ και οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φοιτητή και των γονέων του έτους 2011 (οικονομικό έτος 2012) ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΒΡΑΒΕΙΟ
1. Καρελά Αναστασία 3278
2. Παπαγεωργίου Φλάμπουρας Κων/νος 3190
3. Δροσάτου Ανθούλα 3017
4. Μιχαλάκη Ελευθερία 2956
5. Σαμπεθάι Σοφία  2873
6. Γουδέλη Ειρήνη 2712

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Α. Πρωτεύσαντες στις γενικές εξετάσεις του 2012: (1 υποτροφία)

1. Καρελά Αναστασία 3278
2. Γεωργίου Μαργαρίτα 3257

Β. Πρωτεύσαντες στα μαθήματα του Α’ έτους το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012: (1 υποτροφία)

1. Παπαγεωργίου Φλάμπουρας Κων/νος 3190
2. Γιώργας Σπύρος 3131
3. Τσόλας Σπυρίδων 3225

Γ. Πρωτεύσαντες στα μαθήματα του Β’ έτους το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012: (1 υποτροφία)

1. Δροσάτου Ανθούλα 3017
2. Φραγγεδάκης Δημήτριος 3018
3. Σαββοπούλου Βασιλική 3044
4. Κανιγαρίδου Υπατία 3111

 

Δ. Πρωτεύσαντες στα μαθήματα του Γ’ έτους το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012: (1 υποτροφία)

1. Μιχαλάκη Ελευθερία 2956
2. Καγιούλης Παναγιώτης 2938
3. Ζαφειροπούλου Αικατερίνη-Αλεξάνδρα 2984

Ε. Πρωτεύσαντες στα μαθήματα του Δ’ έτους το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012: (1 υποτροφία)

1. Σαμπεθάι Σοφία 2873
2. Σταματέλου Μαρία 2880
3. Κελεσίδης Γεώργιος 2823
4. Σωτηροπούλου Χριστιάνα 2882
5. Νάτση Παναγιώτα 2854

 

Πάτρα, 14 Μαρτίου 2014
Ο Πρόεδρος        

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΤΑΡΑΣ