Department Department Department Department Department Department Department

Παράταση Προθεσμίας για Ανανέωση Εγγραφής & Δήλωση Μαθημάτων Ακ. Έτους 2013-14

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.03.2014

Όσοι φοιτητές δεν προσήλθαν για ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2013-14 παρακαλούνται να προσέλθουν στην Γραμματεία το αργότερο μέχρι τις 20/03/2014 (ώρες θυρίδας 11:00-13:00).
 
Τα έντυπα ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Δηλώσεις των μαθημάτων έχουν ισχύ υπεύθυνης δήλωσης και ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να δηλώσει όλα τα μαθήματα που οφείλει. Επισημαίνεται ότι όποιος φοιτητής δεν δηλώσει μάθημα που οφείλει δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στις εξετάσεις του εν λόγω μαθήματος.
 
Οι φοιτητές οι οποίοι δεν μπορούν να προσέλθουν στην Γραμματεία μπορούν να τα αποστείλουν τη δήλωση τους α) μέσω ΚΕΠ ή β) με FAX το οποίο φέρει επικυρωμένη υπογραφή (σε αυτή την περίπτωση το πρωτότυπο πρέπει να αποσταλεί με ταχυδρομείο).

Προσοχή: Δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις μέσω FAX τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί ή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην Γραμματεία.
 
O καινούργιος αριθμός FAX της Γραμματείας 2610969532. Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το οικείο ΚΕΠ για την αλλαγή του ως άνω αριθμού.
 
 
Εκ της Γραμματείας
Πάτρα, 17/03/2014