Department Department Department Department Department Department Department

Κατάθεση Δικαιολογητικών για Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.04.2014

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου και επιθυμούν να ορκιστούν να προσκομίσουν στην Γραμματεία τα κάτωθι δικαιολογητικά έως και την Τρίτη 8/04/2014:

  1. Αίτηση ορκωμοσίας
  2. Βεβαίωση από την Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Παν/μίου ότι δεν έχετε οφειλές βιβλίων
  3. Επιστροφή ακαδημαϊκής ταυτότητας και βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης (Σε περίπτωση απουσίας των παραπάνω να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση που να το βεβαιώνει), (Επισυνάπτεται)
  4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνετε ότι δεν έχετε εκκρεμότητες με την φοιτητική λέσχη και εστία και ότι δεν έχετε πάρει φοιτητικό δάνειο.

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν μπορούν να προσέλθουν στην Γραμματεία μπορούν να τα αποστείλουν ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση: «Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών Ρίον, 26504, Πάτρα».

Προσοχή: Δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις μέσω FAX ή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην Γραμματεία.