Department Department Department Department Department Department Department

Θέση πρακτικής άσκησης στο Ερευνητικό Κέντρο ΕΛΚΕΜΕ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.05.2014

Στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης σε Βιομηχανία και Επιχειρήσεις  για το 2014 (Ιούλιος – Αύγουστος) σας ενημερώνουμε ότι διατίθεται μία θέση στο Ερευνητικό Κέντρο ΕΛΚΕΜΕ του ομίλου Στασινόπουλου για απασχόληση  1 ½ μήνα στην περιοχή Ταύρος – Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι να περάσουν από το Γραφείο του κ. Γ.Ν.Αγγελόπουλου  (κα Ε. Σταματίου).