Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση Εργαστηρίου Διεργασιών ΙΙ - Αναπλήρωση Ασκησης BOD

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.06.2014

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που δεν μπόρεσαν να εκπονήσουν την Ασκηση του ‘Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (ΒOD)’ μέχρι σήμερα, να προσέλθουν αύριο Πέμπτη 5/6 και ώρα 10.00 π.μ. στο χώρο του εργαστηρίου για την πραγματοποίηση της Ασκησης.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ :  είναι η τελευταία ειδοποίηση για αναπλήρωση της Ασκησης καθώς μετά θα είναι αδύνατη η όποια αναπλήρωσή της λόγω της εξεταστικής περιόδου.
 
Ο Διδάσκων
 
 
Μ.Κορνάρος