Department Department Department Department Department Department Department

Εγγραφές Φοιτητών Προηγούμενων Ετών στο Χειμερινό Εξάμηνο

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.09.2014

ΑΦΟΡΑ: Φοιτητές του Τμήματος σε όλα τα έτη φοίτησης εκτός των νεοεισαχθέντων το ακαδημαϊκό έτος 2014-15
 
Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο Χειμερινό Εξάμηνο Φοίτησης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Όσοι φοιτητές δεν εγγραφούν δεν θα έχουν στη συνέχεια τη δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων και υπενθυμίζεται ότι η μη εγγραφή για δύο διαδοχικά εξάμηνα οδηγεί στη διαγραφή.