Department Department Department Department Department Department Department

Προπτυχιακό Μάθημα Φυσική ΙΙ: Ανακοίνωση για την Εξεταστική Σεπτεμβρίου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.09.2014

Στο eclass του μαθήματος Φυσική ΙΙ μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της Εξέτασης του Σεπτεμβρίου.

Όποιος επιθυμεί μπορεί να δει το γραπτό του καθημερινά 9-11 και 1-3 εκτός Τρίτης στο γραφείο μου στο πρώην Γενικό τμήμα (ανάμεσα από Παιδαγωγικό και Μηχανολόγους)
 
Ο διδάσκων
Δ. Κουζούδης