Department Department Department Department Department Department Department

Ενημέρωση για τελετή ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.10.2014

Σας ενημερώνουμε πως η Τελετή Ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014 τού  Τμήματος Χημικών Μηχανικών  ορίζεται για τις  21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12.00 στο Αμφιθέατρο ΑΑ στο ισόγειο του Κτιρίου της Πρυτανείας.

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε άμεσα με email στην Γραμματεία  τη συμμετοχή σας και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες όπως αναφέρονται στην αίτηση ορκομωσίας και στην υπεύθυνη δήλωση μέχρι και την Δευτέρα 13-10-2014.

Γραμματεία Χημικών Μηχανικών