Department Department Department Department Department Department Department

Ασκηση σε Βιομηχανία - Επιχειρήσεις - Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.10.2014

Παρακαλούνται  οι φοιτητές  που έχουν ολοκληρώσει την  Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ (ΕΛΚΕ), να προσέλθουν την Παρασκευή 17-10-2014 στον α΄ όροφο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στην αίθουσα σεμιναρίων και ώρα 9:00 π.μ. Πρώτα θα γίνεται έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών και μετά η παρουσίαση. Η παρουσίαση θα αρχίσει στις 9:30 π.μ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  Παρουσίαση θα κάνουν μόνο οι φοιτητές –τριες των οποίων τα δικαιολογητικά θα εκπληρώνουν όλες τις προϋποθέσεις.

Υπενθύμιση για τα Δικαιολογητικά: 1. Εργασία  (εκτυπωμένη και δεμένη θα συνοδεύεται με CD που θα περιέχει την εργασία και το 10λεπτο Power point) 2. Ημερολόγιο εργασιών συμπληρωμένο το οποίο θα φέρει: Υπογραφή, Όνομα Υπευθύνου και ιδιότητά του στον φορέα, καθώς και σφραγίδα του φορέα που απασχολήθηκε ο φοιτητής. (το πρωτότυπο και 1 φωτοαντίγραφο). 3. Αξιολόγηση του Φορέα για τον ασκούμενο φοιτητή με πλήρη την υπογραφή όπως ανωτέρω.

Στην ανωτέρω ημερομηνία παρουσίασης μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές –τριες που έχουν πραγματοποιήσει Π.Α. χωρίς την υποστήριξη του ΕΣΠΑ.