Department Department Department Department Department Department Department

Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.11.2014

Σας ενημερώνουμε ότι οι τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων θα λάβουν χώρα στις 10 και 11 Νοεμβρίου με το εξής πρόγραμμα:

  • Δευτέρα 10 Νοεμβρίου Ωρά 12:00 -  Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης
  • Τρίτη 11 Νοεμβρίου Ωρά 12:00 -  Τελετή Καθομολόγησης Διδακτόρων

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» (A/ Κτίριο Διοίκησης,1ος όροφος)

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος