Department Department Department Department Department Department Department

Δήλωση Μαθημάτων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.11.2014

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει το χρονικό παράθυρο δήλωσης μαθημάτων για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών
από σήμερα Τετάρτη 5.11.2014 έως και Τρίτη 25.11.2014.

Η δήλωση των μαθημάτων θα γίνει μέσω της  Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Πανεπιστημίου Πατρών.