Department Department Department Department Department Department Department

Διδασκαλία Γαλλικής Γλώσσας (Χειμερινό Εξάμηνο)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.11.2014

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα διδαχθεί το μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας. Για περαιτέρω πληροφορίες αλλά και για κατάρτιση του ωρολόγιου προγράμματος του χειμερινού εξαμήνου, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στη διδάσκουσα του μαθήματος κα Σμυρνή Λουκία από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:30 - 13:30 (κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, 2ος όροφος).

Τηλ. Γραφείου: 2610969614
Mail: lousmyrni@upatras.gr

Η διδάσκουσα  
                                                                                                    Σμυρνή Λουκία