Department Department Department Department Department Department Department

Ασκηση σε Βιομηχανία - Επιχηρήσεις - Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.11.2014

Καλούνται  οι φοιτητές  που τα ονομ/μά τους αναφέρονται παρακάτω  να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Γ. Αγγελόπουλου  (κα  Ε. Σταματίου) την Δευτέρα 10-11-2014 μετά της 8:30 π.μ. για να συμπληρώσουν τα έντυπα για την διαδικασία πληρωμής της αμοιβής τους. Επίσης θα πρέπει να αιτηθούν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος Πιστοποιητικό ότι διατηρούν την φοιτητική τους ιδιότητα και να το προσκομίσουν για να ολοκληρωθεί η πληρωμή.  

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΡΑΙΜΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΔΑΦΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΔΑΝΑΗ
ΚΑΝΙΓΑΡΙΔΟΥ  ΥΠΑΤΙΑ
ΔΑΡΣΙΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΣ  ΣΠΥΡΟΣ
ΤΟΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

***Όσοι φοιτητές δεν αναφέρονται ανωτέρω και παρουσίασαν εργασία την 31-10-2014 να έρθουν να ενηρωθούν για εκκρεμότητες που  έχουν, να τις αποκαταστήσουν για να μπούν στην διαδικασία πληρωμής της αμοιβής τους.  Σε αντίθετη περίπτωση δεν προχωρούν στο επόμενο στάδιο.