Department Department Department Department Department Department Department

Ορκωμοσίες Προπτυχιακών Φοιτητών Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.11.2014

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι επόμενες τελετές ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών (εξεταστική Ιουνίου Σεπτεμβρίου 2014), προγραμματίζονται για το διάστημα 3 – 19 Δεκεμβρίου 2014

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το ταχύτερο δυνατόν με ένα e-mail στην Γραμματεία την πρόθεση σας να συμμετάσχετε. Οσοι τελειωσαν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ορκωμοσία μέχρι τις 25-11-2014.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος