Department Department Department Department Department Department Department

Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα NMBP "Ορίζοντας 2020"

Ημερίδα ενημέρωσης για το  πρόγραμμα NMBP "Ορίζοντας 2020"
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.11.2014

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Ερευνητικό Ινστιτούτο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, με την υποστήριξη και συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διοργανώνουν την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 στην Πάτρα, εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα:

«Ορίζοντας 2020».
Παρουσίαση των προκηρύξεων & απολογισμός της ελληνικής συμμετοχής
στην πρώτη πρόσκληση της θεματικής προτεραιότητας του Horizon 2020
“Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά και παραγωγή, Βιοτεχνολογία”.

ΣΤΟΧΟΣ:

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της ακαδημαϊκής/επιστημονικής κοινότητας, αλλά και αντιπροσώπων από τον χώρο της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων από Εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εθνικούς Εκπροσώπους και Εμπειρογνώμονες σχετικά με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται για χρηματοδότηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΤΟΠΟΣ:

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ι10 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη Ρίο-Πατρών) μεταξύ 10:00 – 13:00.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

  • Καθ. Κώστας Γαλιώτης, Τμ. Χημικών Μηχανικών Παν. Πατρών και ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Εθνικός Εκπρόσωπος για τη θεματική προτεραιότητα “NMΒP”
  • Γεώργιος Καταλαγαριανάκης, Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (Directorate G: Industrial Technologies, Unit G2)
  • Δρ. Απόστολος Δημητριάδης, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα NMP, Ελληνικός Κόμβος του πανευρωπαϊκού δικτύου NMPTeAm

 

Attached files

AttachmentSize
Invitation NMBP Horizon 2020635.71 KB