Department Department Department Department Department Department Department

Παράταση Υποβολής Δηλώσεων Μαθημάτων, Προπτυχιακών Φοιτητών του Χειμερινού Εξαμήνου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.11.2014

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία λήξης των δηλώσεων μαθημάτων, προπτυχιακών φοιτητών του χειμερινού εξαμήνου στην ηλεκτρονική γραμματεία παρατείνεται μέχρι και την Τρίτης 2/12/2014.

Μετα τη λήξη της παραπάνω  προθεσμίας καμία δήλωση μαθήματος δεν θα γίνει δεκτή.

Σε περίπτωση προβλήματος παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος εντός της παραπάνω προθεσμίας καθώς μετά το πέρας αυτής δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε δηλωση.