Department Department Department Department Department Department Department

Δύο μέλη του Τμήματος αναδείχτηκαν μέσα στα Πρόσωπα της Χρονιάς για το 2014

Δύο μέλη του Τμήματος αναδείχτηκαν μέσα στα Πρόσωπα της Χρονιάς για το 2014
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.01.2015

Μία ακόμη τιμητική διάκριση για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών έλαβε χώρα πριν από μερικές μέρες. Οι καθηγητές του Τμήματος κ.κ. Κώστας Βαγενάς και τον Σπύρος Πανδής συγκαταλέγονται ανάμεσα στα 200 πρόσωπα της χρονιάς στην περιοχή της Αχαΐας για το 2014. 

Τη δημοσίευση έκανε η εφημερίδα Πελοπόννησος και μπορείτε να τη δείτε στη διεύθυνση http://www.prosopaxronias.gr.

Τα φετινά πρόσωπα της χρονιάς παρουσιάζονται για την προσφορά τους σε διάφορες κατηγορίες, όπως επιχηρήσεις, διοίκηση-δικαιοσύνη, επιστήμες-εκπαίδευση, κοινωνία-πολιτική, και τέχνες-γράμματα-πολιτισμός-αθλητισμός.