Department Department Department Department Department Department Department

Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.01.2015

Σας ενημερώσουμε ότι  οι φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών μπορούν να δηλώσουν τα Eαρι νά Mαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην τρέχουσα (χειμερινή) εξεταστική περίοδο, στην Hλεκτρονική Γραμματεία από 13.01.2015 – 25.01.2015.