Department Department Department Department Department Department Department

ΧΜ189 Γνωστική Ανάλυση της Μάθησης στην Εκπαίδευση: Παραλαβή Βιβλίου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.01.2015

Παρακαλούνται οι κάτωθι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα του 1ου Εξαμήνου Γνωστική Ανάλυση της Μάθησης στην Εκπαίδευση (ΧΜ189) μπορούν να παραλάβουν το βιβλίο  "Μάθηση και Γνώση στην Εκπαίδευση. Πάτρα  (Αυτοέκδοση) Πόρποδας, Κ. (2011)" από το Βιβλιοπωλείο Αριστείδου Ιωάννης Ερμού 86 & Καραϊσκάκη Πάτρα (Τηλ. 2610 270010).

Η ημερομηνίες παραλαβής των βιβλίων είναι από σήμερα 14-1-2015 μέχρι και την 28-1-2015 και απαιτείται η επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας από τους ενδιαφερόμενους για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους.

Αρ.Φοιτητή Ονομα Επώνυμο Πατρώνυμο
1020200 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1019510 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1020229 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
1020874 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
1019333 ΜΑΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΖαχαριάς
1019681 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
1019165 ΟΜΗΡΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1019704 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1020079 ΙΩΑΚΕΙΜ ΝΤΕΡΓΚΟΥΤΗ ΝΤΙΛΑΒΕΡ
1020028 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1019066 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΜΒΑΡΑΠΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
1019607 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Από τη Γραμματεία του
Τμήματος Χημικών Μηχανικών