Department Department Department Department Department Department Department

Τελετές Απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων - Ενημέρωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.01.2015

Σας ενημερώνουμε ότι οι Τελετές Απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων του  Τμήματος Χημικών Μηχανικών,
ορίζονται για την Τρίτη 24/02/2015 και την Τετάρτη 25/02/2015  αντιστοίχως.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα  με email στην Γραμματεία για τη συμμετοχή σας ή όχι στην Τελετή καθώς και να προβείτε στην αντίστοιχη αίτηση και δικαιολογητικά ορκωμοσίας σε περίπτωση που δεν το έχετε κάνει, μέχρι την Πέμπτη το μεσημέρι 29.1.2014.

 Γραμματεία Χημικών Μηχανικών