Department Department Department Department Department Department Department

Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.02.2015

Σας ενημερώνουμε ότι οι τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων θα λάβουν χώρα στις 24 και 25 Φεβρουαρίου με το εξής πρόγραμμα:

  • Τρίτη 24 Φεβρουαρίου Ώρα 12:00 -  Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης
  • Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου Ώρα 13:00 -  Τελετή Καθομολόγησης Διδακτόρων

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» (A/ Κτίριο Διοίκησης,1ος όροφος)

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος