Department Department Department Department Department Department Department

Ανανέωση Εγγραφής Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2014-15

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.02.2015

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι φοιτητές του Τμήματος είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο Εαρινό Εξάμηνο Φοίτησης από σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2015, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας.

Όσοι φοιτητές δεν εγγραφούν δεν θα έχουν στη συνέχεια τη δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων. Υπενθυμίζεται ότι η μη εγγραφή για δύο διαδοχικά εξάμηνα οδηγεί στη διαγραφή.

Από την Γραμματεία του Τμήματος