Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση για ανανέωση εγγραφής & δήλωση μαθημάτων μεταπτυχιακών φοιτητών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.03.2015

Καλούνται όλοι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Τμήματός μας (όσοι δεν έχουν εγγραφεί) να προσέλθουν στη Γραμματεία για ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων  μέχρι 20.03.2015.
 
Πάτρα, 13 Μαρτίου 2015

Από τη Γραμματεία