Department Department Department Department Department Department Department

Τελετή Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.03.2015

Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών της Εξεταστικής  Περιόδου Ιανουαρίου_Φεβρουαρίου 2015 που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους και ανακηρύχθηκαν Διπλωματούχοι στις 16.03.2015 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 και ώρα 17:00 στο Αμφιθέατρο ΑΑ (Ισόγειο κτηρίου Α - Πρυτανεία).

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε άμεσα με email στην Γραμματεία  τη συμμετοχή σας και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες όπως αναφέρονται στην αίτηση ορκομωσίας και στην υπεύθυνη δήλωση μέχρι και την Δευτέρα 23-03-2015.

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να βρίσκονται στο Αμφιθέατρο ΑΑ τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη της Τελετής.