Department Department Department Department Department Department Department

Δήλωση Μαθημάτων Προπτυχιακών Φοιτητών για το Εαρινό Εξάμηνο 2015

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.03.2015

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει το χρονικό παράθυρο δήλωσης μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών από σήμερα Πέμπτη 19.3.2015 έως και Δευτέρα  6.4.2015, σύμφωνα με τους κανόνες και προϋποθέσεις του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος.

Η δήλωση των μαθημάτων θα γίνει μέσω της  Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Πανεπιστημίου Πατρών.